"De samenhang tussen elementen bepaalt de bruikbaarheid."

Een realisatie van
Gelijke Kansen in Vlaanderen
en Inter
 
 
 
Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

zo sterk als de zwakste schakel ...

“Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel .”

Die uitdrukking geldt ook voor de toegankelijkheid van gebouwen en omgevingen. Elk onderdeel van een gebouw, zowel structurele elementen als afwerkingselementen, vormen een schakel in een groter geheel. 

De keten van toegankelijkheid omvat de samenhang tussen elk aspect (functies, ruimten, detailafwerking, …) en de combinatie van al die elementen, moet ervoor zorgen dat een minimale basiskwaliteit gegarandeerd wordt.

Die basiskwaliteit moet steeds bewaken dat de route die gebruikers moeten afleggen, alsook de activiteit die men wenst uit te voeren  in en rond het gebouw voor iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn.

Het is daarom van het grootste belang dat bij de afweging van de keuzes die gemaakt worden in een ontwerp- en bouwproces (vormgeving en uitwerking ), het garanderen van die minimale kwaliteit voorop staat.

Als één van de ‘schakels’ in een gebouw of omgeving niet toegankelijk is, wordt de keten van toegankelijkheid doorbroken. In de praktijk kan dat betekenen dat  het gebruik van het gebouw voor bepaalde personen onmogelijk wordt!

Zoeken
  Admin
disclaimer   •   een Holoncom Xtrasite   •    Inloggen