Home
 
 
 

Google Analytics

 
 
 

Advies

 
 
 

Voorbespreking van een project

De toegankelijkheid van je project laten bekijken voor je je omgevingsvergunning aanvraagt? Vraag ons om een voorbespreking. We overlopen samen het volledige project en bespreken knelpunten en oplossingen. Dat kan al vanaf het eerste schetsontwerp.

Op vraag maken we ook een verslag. Dat is nog geen bindend advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag. Maar wel de aanzet voor een dossier dat in regel is met de regelgeving toegankelijkheid.

Kostprijs
Een voorbesprekingen doe je bij ons op kantoor.  We werken niet met een vast bedrag maar aan een uurtarief van 91 euro (excl. BTW) - tarief vanaf 01/01/2024. Jaarlijks worden onze tarieven met 2% ge├»ndexeerd. Inter behoudt zich echter ten alle tijde het recht om ifv de economische toestand (bv. stijging lonen), de tarieven te verhogen.

Een voorbespreking aanvragen of meer info?
Bel onze dichtstbijzijnde vestiging voor een afspraak met een adviseur toegankelijkheid.

Hier vind je de contactgegevens van onze vestigingen >>

 
 
 

"aftoetsing regelgeving toegankelijkheid" voor de omgevingsvergunning

Dit is een aftoetsing van de toegankelijkheid van het bouwproject voor of tijdens de procedure van een omgevingsvergunning.

Dit bekijkt alleen de wettelijke bepalingen die verplicht zijn voor de omgevingsvergunning. Voor een integraal toegankelijk gebouw is een ruimer advies en ondersteuning nodig. Daarover lees je iets lager meer.

Is het advies verplicht of niet? Moet het voor of tijdens de aanvraag van de omgevingsvergunning? En wie betaalt het?

Voor sommige projecten legt de regelgeving een verplicht advies op (art 34). Dit advies vraag je als bouwheer op voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Je voegt het bij je aanvraagdossier.

Daarnaast verplichten sommige steden en gemeenten de bouwheer altijd om op voorhand een toegankelijkheidsadvies te vragen om toe te voegen bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

Normaal gezien zijn de kosten van dit verplicht advies voor jou als bouwheer.

Een adviesvraag tijdens een al lopende aanvraagprocedure van de omgevingsvergunning is ook mogelijk. In dat geval komt de vraag van de omgevingsambtenaar. Sommige steden en gemeenten werken namelijk samen met ons voor het aftoetsen van de toegankelijkheidsregelgeving bij een omgevingsvergunning. In dat geval dragen zij zelf soms de kosten. Zijn de kosten voor jou als bouwheer, dan krijg je altijd per e-mail een melding met het dossiernummer en de vraag om de facturatiegegevens na te kijken.

Een van onze adviseurs kijkt na of je project voldoet aan de toegankelijkheidsregelgeving. Dit advies hoort bij het omgevingsvergunningsdossier en gebeurt altijd met een nazicht van de documenten die wij krijgen via het omgevingsloket. Welke documenten moeten er bij de omgevingsvergunningsaanvraag? >>

Wij bezorgen ons advies binnen een termijn van 30 dagen aan de omgevingsambtenaar. Je vindt het vanaf dat moment ook terug op het omgevingsloket.

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt vervolgens of je een omgevingsvergunning krijgt of niet. Dat beslissen ze op basis van het volledige dossier. Daar hoort deze aftoetsing bij, maar ook de adviezen van anderen.

Kostprijs
We berekenen de kostprijs van een advies over de toepassing van de regelgeving toegankelijkheid op basis van de aard en de grootte van je project: Deze tarieven zijn geldig vanaf 01/01/2024. Jaarlijks worden onze tarieven met 2% ge├»ndexeerd. Inter behoudt zich echter ten alle tijde het recht om ifv de economische toestand (bv. stijging lonen), de tarieven te verhogen.

Toepassingsgebied Soort project Type kostprijs Tarief (excl. BTW)

Niet van toepassing

  forfait 91 euro

Art. 3

Algemene publieke functies

< 150m² forfait 148 euro
  150m² ≤ x ≤ 400m² forfait 235 eur
  > 400m² forfait 378 euro

Art. 4

Toeristische verblijfsacc.

≤ 10 accommodaties

forfait 148 euro
 

> 10 acc.

≤ 2 aangepaste kamers

forfait 235 euro
 

> 10 acc.

> 2 aangepaste kamers

forfait 378 euro

Art. 5

Wonen

6 - 20 wooneenheden forfait 235 euro
 

 ≥ 20 wooneenheden

forfait 378 euro
 

kamerwoningen

studentenhuizen

≥ 20 kamers

forfait 378 euro
 

gezondheidsinst.

welzijnsinst.

≥ 20 kamers

forfait 378 euro
Meer ingewikkelde dossiers

Gemengde toepassingsgebieden (meerdere functies in een project)

regie 91 euro/uur
  ≥ 7500m² regie 91 euro/uur
  2de of volgende behandeling van gekend dossier (vb herindiening na weigering, betwisting…) regie 91 euro/uur

 

 
 
 

Integraal begeleidingstraject toegankelijkheid en UD

Wettelijke bepalingen richten zich alleen maar op de basistoegankelijkheid van een gebouw of omgeving. Maar een volledig toegankelijk gebouw heeft aandacht voor heel wat meer onderdelen. Het vraagt om een samenspel van doordacht ontwerpen, creatieve oplossingen en slimme keuzes voor de afwerking en de inrichting van het gebouw, de communicatie, de uitbating enzovoort.

Met een begeleidingstraject krijg je een volledige ondersteuning. Van je voorontwerp tot en met de uitvoering. Een adviseur van Inter staat je tijdens het volledige traject bij en ondersteunt het bouwteam bij het maken van goede keuzes.

Kostprijs
Je krijgt van ons een offerte op maat van je project.

Een advies aanvragen
Contacteer een van onze adviseurs om je project te bespreken. Dat kan per mail of telefoon.
Hier vind je de contactgegevens van Inter per regio >>

Footer Gelijke Kansen Enter VZW Gelijke Kansen Enter VZW