Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Helling in een notendop

Aanbevelingen:

Looppaden met  hellingspercentages (in de looprichting) van meer dan 4%.

 • Bij niveauverschillen > 18cm voorzie je een combinatie van gebruiksmogelijkheden, zoals vb:
  • helling en trap
  • trap en lift
  • lift en helling (minder evidente toepassing)
 • Vrije breedte:
  • minimum 145cm bij ruwbouw
  • minimum 120cm bij afwerking, tussen leuningen en andere afwerkingselementen
 • Maximale hellingspercentage/hoogteverschil respecteren:
  • tot 10cm hoogteverschil: maximaal 10%,
   • De maximale lengte van de helling is dan 1m
  • 10 tot 25cm hoogteverschil: maximaal 8,3%,
   • De maximale lengte van de helling is dan 3m
  • 25 tot 50cm hoogteverschil: maximaal 6,25%,
   • De maximale lengte van de helling is dan 8m
  • meer dan 50cm hoogteverschil: maximaal 5%,
   • De maximale lengte van de helling is dan 10 m
 • Vrije draairuimte boven- en onderaan de helling
 • Tussenbordes bij lange hellingen of grotere hoogteverschillen
 • Goede afrijdbeveiliging en leuningen voorzien:

Regelgeving:

Art. 19 van de ‘Stedenbouwkundige Verordening betreffende Toegankelijkheid’ heeft betrekking op hellingen.

Lees artikels 19

 
 
 

Verder zetten van de looproute

Hellingen zijn delen van looproutes met een hellingspercentage van meer dan 4%.

Ze komen voor in combinatie met een trap. In de praktijk wordt bij de overbrugging van een hoogteverschil de (loop)route vaak primair via de trap verdergezet. Vaak sluit de trap recht aan op de route en vormt de helling eerder een zijweg.

Een helling wordt vaak aanzien als een alternatief in plaats van een volwaardige toevoeging. Ook hellingen dienen op een evenwaardige manier geïntegreerd te worden op de (loop)route, zodat ze een evenwaardige keuzemogelijkheid worden.

De vrije doorgangsbreedte van de looproute komt overeen met de vereiste breedte van een helling. Zo is er een vlotte overgang van de route naar de helling en omgekeerd. Een minimale vrije doorgangsbreedte van 120cm is vereist en komt overeen met de toegestane versmalling voor (loop)routes.

 
 
 

Verhouding percentage - hoogteoverbrugging - lengte

Er zijn korte en lange hellingen. Een korte helling wordt vaak ‘hellend vlak’ genoemd. Deze kunnen een steiler percentage hebben aangezien ze een beperkte inspanning vragen.

Hoe groter het hoogteverschil, hoe zachter (kleiner hellingspercentage) de helling moet zijn, omdat men gedurende een langere tijd een inspanning moet leveren, en het dus voor iedereen haalbaar moet blijven de volledige helling te nemen.

Enter vzw Kermt - helling met goede rand en leuning op twee hoogten

Bij hellingen vormt de fysieke haalbaarheid van de (zelfstandige) rolstoelgebruiker het uitgangspunt. Een assistent, bediener van een kinderwagen, trolley of rollator vormen de referentie.

De maximaal haalbare hellingpercentages, zoals omschreven in het onderdeel ‘helling in een notendop’, hangen verhoudingsgewijs af van het hoogteverschil dat in één keer overbrugd moet worden en de lengte die ter beschikking is op het terrein of in de ruimte.

Een bepaald hellingspercentage wordt gekoppeld aan een maximale lengte, zodat voldoende rustpunten ingebouwd worden.

Bij het ontwerpen van hellingen wordt gezocht naar een optimale verhouding tussen de lengte, het hellingpercentage en het hoogteverschil van de helling of een aaneenschakeling van hellingen.

 
 
 

Rustpunten en richtingsveranderingen

Boven- en onderaan elke helling is een vrije draairuimte. Dit laat toe om als rolstoelgebruiker of als persoon met een kinderwagen een goede positie in te nemen en om eventueel van richting te veranderen (om te keren).

Tussenbordessen dienen om de bocht op een goede en veilige manier te kunnen nemen. Bij langere hellingen worden ze ook gebruikt als rustpunt en als ruimte om onderweg te kunnen omkeren.

Tekening helling en bordessen

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer men een (groter) niveauverschil wenst op te vangen door een combinatie van hellingpercentages, is er tussen elk verschillend percentage een bordes nodig. Zo kan de gebruiker even rusten voordat hij opnieuw een inspanning moet leveren om verder te gaan.

 
 
 

Helling in beeld