Home
 
 
 

Google Analytics

 
 
 

quote

"Een antwoord op veelgestelde vragen"

 
 
 

L1. Moet elke gang of looppad in het gebouw een ruwbouwmaat van 175cm hebben?

Neen, niet elke gang in een gebouw zal 175 cm (ruwbouw) breed moeten zijn. De 175 cm ruwbouwmaat is echter de basismaat die het mogelijk maakt om na afwerking door plinten, leuningen, … 150 cm vrije ruimte te behouden.

Omwille van het gebruik of de functie van een gebouw kunnen verschillen voorkomen en zal echter niet elke gang bijvoorbeeld een leuning eisen. In praktijk hoeft dan ook de 175cm ruwbouwmaat niet voorzien te worden. Indien gemotiveerd aangetoond kan worden dat met een minder grote ruwbouwmaat na afwerking min. 150cm vrije breedte kan garanderen, dan kunt je van de 175cm ruwbouwmaat afwijken. Wel moet hiervoor een afwijkingsaanvraag met motivatie toegevoegd worden aan het vergunningsaanvraagdossier.

 wandopbouw ifv de afwerking

Bepaling van de ruwbouw en afwerkingsmaten bij looppaden tussen twee muren

Breedte van de looproute met een wand aan één zijde

Daarnaast staat in de artikels met betrekking tot de gangen en looppaden (art. 14 en 15) letterlijk de mogelijkheid beschreven om binnen bepaalde grenzen ontwerpmatig versmallingen op te nemen. Deze versmallingen mogen standaard opgenomen worden in het ontwerp zonder een afwijking te moeten aanvragen aangezien dit een normopvolging is.

 Figuur van een puntversmalling en een lijnversmalling

Dit principe (afwijken op een ruwbouwmaat) geldt o.a. ook voor alle andere normen waar ruwbouw- en afwerkingsmaten gevraagd worden. Enkel indien in het artikel geen vermelding ‘In afwijking van …’opgenomen is, moet men voor het afwijken van de ruwbouwmaat een afwijkingsaanvraag toevoegen.

 
 
 

L2. Mag ik grasdallen of alternatieven gebruiken voor de ondergrond van looppaden?

Neen, vermijd dit als ondergrond voor paden. 

Zij geven geen comfort tijdens het wandelen en zijn zeer moeilijk bruikbaar voor kinderwagens en personen met een verplaatsingshulpmiddel.

Footer Gelijke Kansen Enter VZW Gelijke Kansen Enter VZW