Nieuwsbrief maart 2019 - GRO

Foto fotograaf Koen Broos 5

GRO en toegankelijkheid

maart 2019

GRO 2019 zet in op toegankelijkheid

GRO is een handleiding voor een gelijklopend en holistisch ambitieniveau voor duurzaamheid in bouwprojecten. Het is een instrument van Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid. Sinds 2017 is het in gebruik.

 

Dankzij een recente update kan je GRO nu nog beter toepassen. En dat in een ruime waaier aan bouwprojecten zoals kantoorgebouwen, toeristische infrastructuur, residentiele gebouwen of gebouwen met gemengde functies. Onafhankelijk van de grootte van je bouwproject.

 

GRO stoelt onder meer op een geïntegreerde aanpak voor toekomstgerichte en comfortabele gebouwen. Het is een instrument voor alle fasen van een bouwproject, van projectdefinitie tot in gebruikname. Een aanpak vergelijkbaar met die van Inter voor een meer toegankelijke omgeving. Deze update was dan ook een kans om het thema toegankelijkheid als volwaardig criterium op te nemen.

 

Meer informatie over GRO vind je in deze brochure >>

 

Download GRO op deze websites:

Basistoegankelijkheid met doorgroeimogelijkheden

Toegankelijkheid is een van de acht criteria met dezelfde methodiek. Beoordelen doe je met gedefinieerde prestatieniveaus: ‘uitstekend’, ‘beter’ en ‘goed’. Per categorie komen de criteria en hun prestatieniveaus in een radardiagram. Daarin zie je in een oogopslag het resultaat. Hoe verder van het centrum van het diagram, hoe beter het prestatieniveau.

Voorbeeld van een GRO radardiagram met toegankelijkheid als criterium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het item toegankelijkheid is er een checklist als leidraad. Afhankelijk van het ambitieniveau valideer je bepaalde elementen. Daarnaast kan je een aantal bonuspunten behalen.

 

Bonuspunt voor een begeleiding door Inter

De checklist voor toegankelijkheid is de basis. Die spitst zich op dit moment nog grotendeels toe op elementen van kantooromgevingen en gebouwen voor dienstverlening. Een begeleidingstraject zorgt voor een geïntegreerde toepassing van de checklist. Zo’n traject vult ook nu al sectorspecifieke aspecten verder aan, zoals voor sport, onderwijs, cultuur of welzijn.

 

Met een begeleidingstraject van Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, krijg je dus altijd een advies op maat.

 

Meer informatie over de begeleidingsmogelijkheden van Inter >>

 

Bonuspunt voor een Label

Nog interessant is de integratie van het al bestaande Label toegankelijk gebouw van Inter. Wie een Label haalt, verzilvert meteen ook voor de GRO het prestatieniveau ‘uitstekend’.

 

Meer informatie over het Label Toegankelijk Gebouw van Inter >>

Inter - Agentschap Toegankelijk Vlaanderen
Belgiëplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: 011 26 50 30
E-mail:
info@inter.vlaanderen
 

Colofon
Dit is een gratis nieuwsbrief van Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om u juiste informatie te geven. Komt u toch iets tegen dat niet klopt? Mail dan naar info@inter.vlaanderen. Alvast hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kan u zich [unsubscribe-via deze link uitschrijven]