Home
 
 
 

Google Analytics

 
 
 

Quote

"Toegankelijkheid en design hand in hand!"

 
 
 

Toegankelijkheid en ontwerpen voor iedereen ... een uitdaging voor ontwerpers van de toekomst!

1 maart 2010 ging de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid van kracht.

Op deze website vind je ondermeer

 
 
 

Update nieuw kader regelgeving toegankelijkheid

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid van 5 juni 2009 is vandaag nog van kracht. Op basis van de evaluatie die Inter uitvoerde en opleverde in 2019 besloten de bevoegde kabinetten in de beleidsperiode van 2019–2024 om wijzigingen door te voeren.

Tijdens dit traject werden voorstellen gedaan en afgetoetst met het brede middenveld en overheidsinstanties. In de laatste fase zijn er nog bezorgdheden naar voor gekomen.  Het dossier werd daarom niet rijp geacht om voor een eerste principiële goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Regering. 

De kabinetten van de ministers Demir en Rutten geven aan dat de voorbereidingen niet verloren gaan. Zodra er een nieuwe Vlaamse regering is, gaan zij ervan uit dat die de teksten weer opneemt en het traject met de wijzigingen verderzet.

 

 
 
 

Logo's

Logo Inter, Gelijke kansen en Agentschap binnenlands bestuur

Footer Gelijke Kansen Enter VZW Gelijke Kansen Enter VZW