Home
 
 
 

Google Analytics

 
 
 

Reikzone

De reikzone is de afstand (in de hoogte) of de zone die we, vanuit zittende positie, met de arm kunnen bereiken om een object vast te nemen. Deze is de verticale component gelegen tussen 40cm en 140cm ten opzichte van het vloerniveau. Horizontaal is dit een diepte van 60cm, opnieuw vanuit van uit zittende positie gemeten.

Voor deze reikzone werd uitgegaan van het gemiddelde van grote en kleine personen en van personen met beperkte mogelijkheden om de bruikbare zone te bepalen. 

 
 
 

quote

"Verklarende woordenlijst."

Footer Gelijke Kansen Enter VZW Gelijke Kansen Enter VZW