"Verklarende woordenlijst."

Een realisatie van
Gelijke Kansen in Vlaanderen
en Inter
 
 
 
Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Rol(stoel)vast

Een ondergrond moet voor een kinderwagen, het gebruik van een rosltoel, … makkelijk berijdbaar zijn. Dit betekent dat de wielen van het toestel niet mogen inzakken in het materiaal of dat er geen te grote weerstand mag ontstaan..

Bij niet rol(stoel)vaste materialen zal het enerzijds moeilijk worden vooruit te geraken, anderzijds kan een rolstoel moeilijk bestuurbaar worden.

Voorbeelden van niet tol(stoel)vaste materialen zijn onder andere gras, kiezels, tapijten of matten met lange en zachte vezels, …

Een rol(stoel)vaste ondergrond wordt gekenmerkt door vier basiskwaliteiten, hij is steeds vlak, aaneengesloten, stroef en voldoende verhard.

Vlak:

Ondergronden waar heel wat oneffenheden en niveauverschillen aanwezig zijn vormen een knelpunt voor elke gebruiker. Struikelen, vallen, stabiliteit- en evenwichtsproblemen kunnen hiervan een gevolg zijn zowel voor kinderen, vrouwen op hakken als personen die gebruik maken van hulpmiddelen (loopstok, geleidestok, rolstoelgebruik, …).

Aaneengesloten:

Gebruik van verschillende materialen die op elkaar aansluiten of naast elkaar gelegen zijn, openingen en voegen, … kunnen er bij een slechte uitvoering voor zorgen dat de ondergrond ontoegankelijk wordt. Aandacht voor een goede (detail)aansluiting of overgang tussen verschillende materialen onderling draagt bij tot continuïteit in het loopvlak en ondersteund zo de toegankelijkheid van de ondergrond.

Stroef:

Een ondergrond dient voldoende stroef te zijn zodat slipgevaar geminimaliseerd wordt. Bij natte omstandigheden vormt antislip een extra aandachtspunt in functie van de materiaalkeuze en de uitvoeringswijze. De stroefheid van een ondergrond zal bepalend zijn voor de slipvastheid of weerstand

Verhard:

Een goede hardheid van de ondergrond zorgt ervoor dat gebruikers niet wegzakken, vastlopen of vastrijden in het materiaal alsook dat gebruikers van hulpmiddelen hun richting kunnen aanhouden. De fysieke beloopbaarheid of rolvastheid van een ondergrond kan onder andere gegarandeerd worden door initieel een goede materiaalkeuze te maken.