Toegankelijkheid Publieke Gebouwen

Foto fotograaf Koen Broos 6Foto fotograaf Koen Broos 5Foto fotograaf Koen Broos 4Foto fotograaf Koen Broos 3Foto fotograaf Koen Broos 2

Nieuwsbrief augustus 2010

Toegankelijkheidsregelgeving: instrumenten en wijzigingen

Eerste nieuwsbrief

In heel Vlaanderen ging op 1 maart 2010 de nieuwe verordening “Toegankelijkheid van publieke gebouwen” van kracht. Aansluitend hierop ontwikkelde Enter vzw in opdracht van Gelijke kansen Vlaanderen de website www.toegankelijkgebouw.be.

Vandaag is de eerste nieuwsbrief een feit. Deze nieuwsbrieven houden u op de hoogte van alles wat reilt en zeilt omtrent de verordening toegankelijkheid en bovenstaande website. In elke nieuwsbrief plaatsen we een thema in de kijker. Het thema van onze volgende editie is "groepswoningbouw".


U ontvangt deze nieuwsbrief éénmalig. Indien u graag ook de volgende nieuwsbrieven wil ontvangen, dient u zich via volgende link in te schrijven.
Bevestig hier je inschrijving

Toegankelijkheidsregelgeving...wijzigingen op til!

Sinds 1 maart is er een nieuwe regelgeving van kracht die de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen vastlegt.

Echter werd er, op voorstel van minister Pascal Smet en minister Philippe Muyters, vrijdag 2 juli 2010 een principiële goedkeuring gegeven over de wijziging van de regelgeving toegankelijkheid.

De wijziging beoogt het verbeteren van een aantal materiële fouten, en het duidelijker formuleren van een aantal artikelen. Door een aantal aanpassingen zal de tekst verduidelijkt worden om zo een eenduidige interpretatie te verzekeren. Dit alles met het oog op een correcte en zo toegankelijk mogelijke regelgeving.

De voorgestelde wijzigingen zullen echter pas van kracht zijn na definitieve goedkeuring en publicatie in het staatsblad. Hierna zal ook de quickscan, de checklist en de brochure aangepast worden. Door de nieuwsbrieven en de website wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de laatste nieuwigheden en ontwikkelingen.
Lees meer over de concrete inhoud en doelstellingen van de wijzigingen

Toegankelijkheid…welke instrumenten zijn er voor u?

Aansluitend op de goedkeuring van de toegankelijkheidsverordening werden er een aantal flankerende initiatieven genomen.
In deze nieuwsbrief vindt u terug wat elk instrument inhoudt en waar u terecht kan met vragen.

Website

De website www.toegankelijkgebouw.be werd uitgewerkt met daarop de integrale tekst van de regelgeving, een toegankelijkheidshandboek, twee digitale tools (quickscan en checklist), een faq met de meest gestelde vragen en de contactgegevens van de instanties waar u terecht kan met vragen.

Bekijk de website

Handboek
 

Waar de regelgeving zich beperkt tot de minimale, op plan afleesbare basiselementen m.b.t. toegankelijkheid, gaat het ‘Handboek publiek toegankelijke gebouwen’ heel wat verder.
Het is ontwikkeld als flankerend initiatief rond de regelgeving, zodat ontwerpers, bouwheren, … heel wat meer informatie kunnen terugvinden over een goede uitvoeringspraktijk. Het handboek maakt deel uit van de website en wordt steeds up-to-date gehouden. Vandaar dat het handboek enkel online raadpleegbaar is.

Bekijk het handboek

Quickscan en checklist
 

Om het ontwerpers, ambtenaren en andere belanghebbenden makkelijker te maken werden er twee digitale tools ontworpen: de quickscan en de checklist. Aan de hand van een digitale vragenlijst kan per bouwaanvraag nagegaan worden hoe men kan voldoen aan de regelgeving.
De quickscan informeert ontwerpers over wat moet toegepast worden en legt een rechtstreekse link naar de aanbevelingen die opgenomen zijn in het handboek. De checklist resulteert in een document dat toegevoegd kan worden aan het aanvraagdossier van de stedenbouwkundige vergunning.

Ga naar de online tools

Advies
 

Wilt u een toegankelijkheidsadvies op maat of heeft u concrete vragen bij een ontwerp- of bouwdossier, dan kan u steeds terecht bij één van de adviesbureaus toegankelijkheid in Vlaanderen.
Bekijk hier welk adviesbureau zich bij u in de buurt bevindt

FAQ
Bij de toepassing van de verordening toegankelijkheid komen er heel wat vragen naar boven. De meest gestelde vragen zijn gebundeld onder de faq.

Consulteer de faq

Toch nog een andere vraag?
Werd uw vraag niet beantwoord in de faq, is er iets niet duidelijk of wenst u meer informatie over toegankelijkheid of over de verordening, dan kan u altijd schrijven, telefoneren, faxen of mailen naar Gelijke Kansen Vlaanderen, Enter vzw, of één van de provinciale adviesbureaus toegankelijkheid die hierboven vermeld werden.

Ga naar de contactgegevens van Gelijke kansen en Enter vzw

Tips

Hoe kan ik de plannen, die toegevoegd worden bij de bouwaanvraag, verduidelijken op vlak van toegankelijkheid?
Wat kan ik terugvinden op de checklist?

In beeld...hoe het best niet kan!

Kleine parkeerplaats die gesignaliseerd wordt als aangepaste parkeerplaats De regelgeving, aangevuld met het handboek, zorgt ervoor dat ontwerpers een goede houvast hebben bij het ontwerpen van een toegankelijk gebouw. Maar zoals hier te zien, loopt het vaak nog fout.

Weet u wel een mooi voorbeeld van een toegankelijk gebouw en wilt u dit ontwerp in de schijnwerpers plaatsen als goed voorbeeld van een toegankelijk gebouw, laat het ons weten!

Ga naar het contactformulier

Enter vzw - Belgiëplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: (011) 26 50 30 - Fax: (011)87 41 39
E-mail:
info@entervzw.be
 

 
Logo's Enter vzw en Cel Gelijke Kansen

Colofon
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, Enter vzw, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om de correctheid van de aangeboden informatie te verzekeren. Komt u alsnog iets tegen dat niet correct is, mail dan naar info@entervzw.be. Bij voorbaat hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich via deze link uitschrijven: [unsubscribe-uitschrijven]