Foto fotograaf Koen Broos 5

Foto fotograaf Koen Broos 5

Evaluatie regelgeving toegankelijkheid

Geef jouw mening!

juni 2018

Evaluatie van de Vlaamse regelgeving toegankelijkheid

Op 1 maart 2010 werd de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid van kracht. Deze regelgeving legt normen op om de minimale toegankelijkheid van publieke gebouwen te garanderen.

 

De verordening is vandaag acht jaar in werking. Intussen zouden vergunningverlenende overheden en ontwerpers al wat vertrouwd moeten zijn met deze regelgeving. Ook in de leefomgeving zouden we het verschil al moeten merken. De tijd is dan ook rijp voor een eerste evaluatie. Ook jouw mening is van tel. Lees daar meer over hieronder.

 

De evaluatie gebeurt door Inter, in opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth Homans, en Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege,

 

Aan de ene kant evalueren we de implementatie van de toegankelijkheidsverordening en het flankerend instrumentarium.

  • In hoever is de toegankelijkheidsverordening gekend en passen ontwerpers en de vergunningverlenende overheden haar toe?
  • Welke knelpunten ondervinden ze hierbij?
  • Leidt dit effectief tot vergunde bouwplannen conform aan de verordening?
  • Wordt het gebouw ook feitelijk gerealiseerd volgens de vooropgestelde toegankelijkheidsnormen?

Daarnaast evalueren we ook de inhoud en effectiviteit van de toegankelijkheidsverordening als beleidsinstrument voor een betere toegankelijkheid van de leefomgeving in Vlaanderen.

  • Heeft de verordening onze leefomgeving meer toegankelijk gemaakt?
  • Welke factoren, hefbomen of knelpunten beïnvloeden de effectiviteit van de toegankelijkheidsverordening in goede of slechte zin? Wat zijn hiervan de oorzaken?
Het evaluatietraject loopt af eind februari 2019.

Geef je mening via enquêtes en focusgesprekken

Voor de evaluatie bevragen we architecten, omgevingsambtenaren en gebruikers (personen met een handicap, personen met een tijdelijke beperking, familie, kennissen, ...). Dit doen we met enquêtes en via gesprekken.

 

Wil je graag deelnemen aan een focusgesprek over de verordening? Vertel het ons op het einde van de enquête. Geef in dat geval wel je telefoonnummer of e-mailadres. Dan kunnen wij je contacteren.

 

Wij stellen jouw input erg op prijs!

Architecten, geef jullie mening!

In hoever ben je vertrouwd met de toegankelijkheidsregelgeving? Wat zijn je ervaringen met deze regelgeving en de ondersteunende initiatieven? Geef ons zicht op elementen waar bijsturing gewenst is.

 

De enquête invullen duurt maar ongeveer 10 minuten. Je reactie blijft uiteraard volledig anoniem.

 

Vul hier de enquête in >>

Omgevingsambtenaren, hoe beoordelen jullie de regelgeving toegankelijkheid?

In hoever ben je vertrouwd met de toegankelijkheidsregelgeving? Hoe controleer je deze regelgeving en wat zijn je ervaringen met de ondersteunende initiatieven? Geef ons zicht op elementen waar bijsturing gewenst is.

 

De enquête invullen duurt maar ongeveer 12 minuten. Je reactie blijft uiteraard volledig anoniem.

 

Vul hier de enquête in >>

Gebruikers, laat van je horen!

Hoe ervaar jij, sinds de invoering van de regelgeving, de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen?

Duid aan wat je belangrijk vindt en hoe goed of hoe slecht het volgens jou gaat met de toegankelijkheid in Vlaanderen. Geef ons zicht op welke aanpassingen nodig zijn.

 

De enquête invullen duurt maar ongeveer 10 minuten. Je reactie blijft uiteraard volledig anoniem.


Vul hier de enquête in >>


Is het door je handicap moeilijk om deze vragenlijst in te vullen? Bel dan naar 011 26 50 30 (vraag naar Kathleen Polders) of mail naar kathleen.polders@inter.vlaanderen. Zij overloopt dan de vragen met jou aan de telefoon.

We respecteren jouw privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese wetgeving, de GDPR, die de gegevens van elke Europese burger beter zal beschermen.

 

Als beheerders van www.toegankelijkgebouw.be moeten we hier ook aan voldoen en staan we achter deze wijziging in het privacybeleid.

 

Wil je graag onze nieuwsbrief blijven ontvangen? Dan hoef je niks te doen. Je blijf in onze contactlijst staan en ontvangt enkele keren per jaar het laatste nieuws over de regelgeving toegankelijkheid in Vlaanderen, de flankerende initiatieven en toegankelijkheid en Universal design in het algemeen.

 

Wens je onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Via deze link kan je je uitschrijven >>

Inter - Agentschap Toegankelijk Vlaanderen
Belgiëplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: 011 26 50 30
E-mail:
info@inter.vlaanderen
 

Colofon
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om de correctheid van de aangeboden informatie te verzekeren. Komt u alsnog iets tegen dat niet correct is, mail dan naar info@inter.vlaanderen. Bij voorbaat hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich [unsubscribe-via deze link uitschrijven]