nieuwbrief mei 2015 - Universal Design

Foto fotograaf Koen Broos 5

Nieuwsbrief mei 2015
Universal Design

Zet Universal Design in!

Universal Design, of afgekort UD, kent meer en meer ingang in onze ontwerpwereld. Meer en meer merken we dat de oude benadering van toegankelijkheid ook bij ons plaats maakt voor een meer performantere manier van denken rond architectuur.

 

Lees meer achtergrond rond Universal Design en de 7 principes die je in de praktijk kan toepassen.

 

7 Basisprincipes van Universal Design

 

Niet alleen in Vlaanderen proberen we zoveel mogelijk door een UD bril te kijken, ook in het buitenland is dit zeker het geval. Met deze inspirerende filmpjes steken we jou graag aan met de UD microbe!

 

The world belongs tot those who think in 2 ways

Hoe gaan we als ontwerpers om met een andere denkpiste en vooral hoe kunnen we ons inleven in de problemen die anderen tegenkomen tijdens het gebruik van een gebouw?

Bekijk het filmpje: The world belongs to those who think in 2 ways.

 

Meet the normals

Wie is nog normaal in deze wereld? We hebben allemaal wel eens in een situatie gezeten waarin we ons beperkt voelden, maar moeten we geen bredere blik als startpunt nemen van hoe we naar de mensen in de maatschappij kijken?

Bekijk het filmpje: Meet the normals.

 

Deadline 24, Vlaanderen

24 studententeams begonnen op 23 april 2013 enthousiast en vol inspiratie aan hun opdracht. Om de studenten uit te dagen mee te doen aan deze ontwerpwedstrijd maakte Gelijke Kansen een filmpje rond UD in het dagelijks leven.

www.deadline24.be

Nieuwe pagina "Dossiers"

Sinds de start van deze website verwerkten we heel wat bijkomende informatie in onze nieuwsbrieven. Dit deden we aan de hand van ‘dossiers’. De volgende thema's hebben we tot nu toe op deze manier terugvinden:

  • Balie
  • Routegeleiding en contrasten in gebouwen
  • Aangepast sanitair
  • Toeganen en deuren

Deze dossiers kan je nu allemaal rechtstreeks bekijken op de nieuwe pagina ‘Dossiers’. heb je zelf nog een thema waarvan je denkt, hier wil ik toch nog graag wat meer uitleg en voorbeelden krijgen, laat het ons weten, we maken er werk van.

 

Bekijk de nieuwe pagina "Dossiers".

Wijzigingen binnen het toegankelijkheidswerkveld

Het toegankelijkheidswerkveld ondergaat momenteel een grondige herstructurering. Vanaf 1 mei 2015 vormen Enter, Ato, Toegankelijkheidsbureau, Westkans en Intro één organisatie. Door onze krachten te bundelen krijgen we meer slagkracht om Vlaanderen toegankelijker te maken.

 

Dit is het gevolg  van een beslissing van 8 mei 2014 van de Vlaamse Regering om alle beleidsuitvoerende taken inzake toegankelijkheid onder te brengen  binnen één organisatie, dit  in de juridische vorm van een privaatrechterlijk Extern Verzelfstandigd Agentschap. Bedoeling is om tot een nog performanter aanbod te komen en zo een antwoord te kunnen bieden op de toenemende vraag naar gespecialiseerde begeleiding en advisering inzake toegankelijkheid, Op 1 mei 2015 kantelden de hoger genoemde organisaties in dit nieuwe Agentschap in en heeft dit Agentschap ook effectief  personeelsleden om in te staan voor de uitvoering van alle taken.

 

Wat verandert er dan of wat is er veranderd?

 

Door de oprichting van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen zijn meteen ook de instanties die opgenomen werden in het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening betreffende Toegankelijkheid erkend (art. 39).  Deze adviesinstanties staan vanaf 1 mei 2015 onder andere in voor het verplicht toegankelijkheidsadvies zoals bepaald in een aantal artikels van het besluit.

 

We werken de volgende maanden intens aan de ontwikkeling van deze nieuwe organisatie om zo een doorgedreven afstemming en een geïntegreerd aanbod van onze dienstverlening voor heel Vlaanderen te realiseren. Ondertussen blijft de huidige dienstverlening van de inkantelende organisaties onveranderd, de bestaande werking blijft doorlopen. De huidige projecten en adviesverlening blijven gegarandeerd. Alleen doen we dit vanaf nu samen!

 

Ga naar de contactgegevens van de regionale kantoren.

Verplicht advies toegankelijkheid bij bouwaanvraag

Vanaf 1 mei 2015 treedt de verplichte advisering uit art. 34 van de Vlaamse Stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid in voege. Deze is van kracht bij het indienen van bepaalde vergunningsaanvragen. Voor het verlenen van een advies bouwaanvraag wordt voor heel Vlaanderen een eenheidstarief gehanteerd.  

 

Lees meer informatie over dit verplicht advies in de nieuwe faq.

Nieuwe faq’s

Volgende faq's zijn interessant om na te lezen:

In beeld ... hoe het niet moet!

Een aparte toegang voor rolstoelgebruikers is geen goed voorbeeld van UD.De website www.toegankelijkgebouw.be geeft met de regelgeving en het handboek een goede houvast aan ontwerpers. Maar zoals hier te zien, loopt het vaak nog fout.

 

De dagelijkse dingen en gebouwen om ons heen gebruiksvriendelijk en toegankelijk ontwerpen voor een zo groot mogelijke en uiteenlopende groep van gebruikers, dus ook ouderen, mensen met een handicap, ouders met een kinderwagen, kortom iedereen, dat is het uitgangspunt van Universal Design.

Een aparte toegang voor rolstoelgebruikers is hier dan ook geen goed voorbeeld van.

 

 

Ken jij wel een mooi voorbeeld van een toegankelijk gebouw en wil je dit ontwerp in de schijnwerpers plaatsen als een goed voorbeeld van een toegankelijk gebouw, laat het ons zeker weten!

 

Ga naar het contactformulier

Enter vzw - Belgiëplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: (011) 26 50 30 - Fax: (011)87 41 39
E-mail:
info@entervzw.be
 

Colofon
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, Enter vzw, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om de correctheid van de aangeboden informatie te verzekeren. Komt u alsnog iets tegen dat niet correct is, mail dan naar info@entervzw.be. Bij voorbaat hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich [unsubscribe-via deze link uitschrijven]