Home
 
 
 

Google Analytics

 
 
 

Wat werd er gewijzigd aan Art. 31/1?

Het was nodig een extra bepaling, met name artikel 31/1, toe te voegen om de normbepalingen die nog in de definities stonden van “doucheruimte” en “douchezone” en daar bijgevolg niet thuishoorden, op hun juiste plaats te zetten.

 
 
 

Quote

"Wettelijke bepalingen en toegankelijkheid."

Footer Gelijke Kansen Enter VZW Gelijke Kansen Enter VZW