Een realisatie van
Gelijke Kansen in Vlaanderen
en Inter
 
 
 
Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Toegankelijkheidsverklaring

Agentschap Binnenlands Bestuur streeft ernaar zijn/haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig bestuursdecreet van 7 december 2018.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

  • Website: https://www.toegankelijkgebouw.be

Nalevingsstatus

De website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals onderstaand beschreven. De eis(en) waaraan niet is voldaan en de vrijstellingen worden hieronder genoemd.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

De website draagt een anysurferlabel en voldoet dus enkel aan niveau A van de WCAG.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 28/09/2020.

De website heeft een Anysurferlabel, maar voldoet momenteel niet aan alle toegankelijkheidseisen van het bestuursdecreet van 7 december 2018. Er is een traject opgestart om de website aan te passen zodat aan alle toegankelijkheidseisen wordt voldaan.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 28/09/2020.

Feedback en contactgegevens

De beheerder van de websites kan gecontacteerd worden via:

Handhavingsprocedure

Er kan een klacht ingediend worden aan de Vlaamse Ombudsdienst via het e-mailadres klachten@vlaamseombudsdienst.be. Er kan ook een afspraak gemaakt worden via het nummer 1700.