Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

V1. Wat zijn de normen voor een balie?

Elke balie moet voldoen aan:

 • Voor een balie, loket ... moet een vrije en vlakke draairuimte met diameter 150cm aanwezig zijn.
 • Er moet een verlaagd gedeelte aangebracht worden:
  • De hoogte tot de bovenzijde van het verlaagde gedeelte bedraagt hoogstens 80 cm.
  • Onder het verlaagde gedeelte moet een opening zijn van minstens 70 cm hoog, minstens 90 cm breed en minstens 60 cm diep.

 
 
 

V2. Wat verstaan we onder een vast inrichtingselement met het oog op het onthaal van het publiek?

Met een vast inrichtingselement met het oog op het onthaal van het publiek wordt bedoeld elke balie, loket, bedieningstoog, aanmeldzone of vergelijkbaar vast meubel waar je als bezoeker van een gebouw terecht kan voor informatievragen, aankopen van bijvoorbeeld biljetten of tickets, formulieren af te geven of in te vullen…

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Een loket in een bank,
 • Een loket in een station,
 • De bedieningstoog van een bakker, kruidenier…
 • Een aanmeldbalie in een cultureel centrum,
 • De inleesbalie in een bibliotheek
 •  …
   
 
 
 

V3. Wanneer er meerdere balies aanwezig zijn, moeten dan alle balies voldoen aan de normen?

Ja, art 28 (2e alinea) van de verordening maakt duidelijk melding van alle elementen.

Dit wil dus zeggen dat bijvoorbeeld aan een rij loketten, voor elk loket een vrije draairuimte aanwezig moet zijn en aan elk loket een verlaagd deel moet worden aangebracht.
 

 
 
 

V4. Telt de ruimte achter een balie mee als publiek toegankelijke oppervlakte?

De ruimte aan de balie, die uitsluitend wordt gebruikt door een baliemedewerker, is niet publiek toegankelijk. Je moet deze zone dan ook niet meetellen bij het bepalen van de voor publiek toegankelijke oppervlakte.

Voorbeeld:
In onderstaande situatie mag je de blauw gearceerde zone aftrekken van de voor publiek toegankelijke ruimte.