"Toegankelijkheid omvat zowel fysieke als cognitieve aspecten."

Een realisatie van
Gelijke Kansen in Vlaanderen
en Inter
 
 
 
Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

gebruikscomfort voor iedereen!

"Een gebouw of omgeving moet vandaag meer dan ooit antwoord kunnen bieden op de verschillende noden en behoeften van een grote groep gebruikers. Hoge eisen worden gesteld aan het realiseren van onze bebouwde omgeving. Uit een reeks van vele criteria is 'toegankelijkheid' er slechts één. Het is er echter wel één met grote relatie tot het gebruik van het gebouw." (Enter vzw)

Een toegankelijke leefomgeving en dienstverlening zijn vandaag echter uitgegroeid tot een basisrecht.  Zij vormen bovendien de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van iedereen.

'Toegankelijkheid' in (voor het publiek toegankelijke) gebouwen betekent ondermeer dat gebouwen en hun omgeving bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar moeten zijn. Dit opdat iedereen deze op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier kan gebruiken.

Omgaan met toegankelijkheid in gebouwen betekent vanaf de start aandacht besteden aan het bereiken van minimale kwaliteitscriteria. Het betreft de toepassing van een ontwerpfilosofie met oog voor ergonomie en gebruikscomfort.

 
 
 

Niet alleen fysieke toegankelijkheid!

De beperkte associatie van het begrip ‘toegankelijkheid’ met ‘fysieke toegankelijkheid’ is niet steeds correct.

Als we over ‘toegankelijkheid’ spreken denken de meesten onder ons aan gebouwen met bijvoorbeeld hellingen, liften en aangepaste toiletten. Uiteraard zijn dat essentiële elementen voor  de toegankelijkheid van een gebouw. Toegankelijkheid als ruim begrip en thema omvat echter veel meer dan dat.

Toegankelijkheid is een sleutelwoord. Het gaat over het gebruik van een goede communicatie, duidelijke informatieverstrekking, klantvriendelijkheid, dienstverlening, logische signalisatie, goede maatvoering, voldoende  gebruiksruimte enzovoort.

Toegankelijkheid omvat naast fysieke aspecten ook psychosociale, informatieve en communicatieve aspecten. De verwevenheid en het aanvullende karakter van elk van die deelaspecten zorgen ervoor dat gebruikers mogelijkheden krijgen om te functioneren binnen onze fysieke bebouwde omgeving.