Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Lift in een notendop

Aanbevelingen:

 • Lifttype:
  • Lift
   • Steeds in een afgesloten koker
   • Rolstoeltoegankelijk: Type 2 (EN 81-70)
  • Plateaulift
   • steeds een vertikale plateaulift
 • Vrije draairuimte voor de toegang tot de (plateau)lift
 • Liftdeuren:
  • Vrije doorgangsbreedte minimaal 90cm
  • Vrije doorgangshoogte minimaal 209cm
  • Type automatische schuifdeuren
 • Een leuning aan de zijwanden van de liftkooi waar het bedieningspaneel is, op 85cm boven het vloerniveau
 • Afwerking (plateau)lift:
  • voorziening in de liftkooi zodat (rolstoel)gebruikers obstakels achter hen kunnen waarnemen wanneer ze achterwaarts de kooi verlaten
  • Een combinatie van visuele en auditieve signalen
  • Optioneel een (opklapbaar) zitje bij een groot aantal stopplaatsen
  • Noodtelefoon of alarmknop aanwezig
  • Bedieningsknoppen zijn goed bereikbaar

Regelgeving:

Art. 21 van de ‘Stedenbouwkundige Verordening betreffende Toegankelijkheid’ heeft betrekking op liften.

Lees artikel 21

 
 
 

Gebruikscomfort verschilt naargelang type

Er bestaan verschillende types liften. In functie van veiligheid, gebruikscomfort en universeel karakter wordt echter alleen de (plateau)lift in een afgesloten koker wettelijk toegelaten.

Plateauliften zijn omwille van hun beperktere ruimtelijke impact voordelig bij verbouwingen. In gebruik kampen ze echter met een aantal beperkingen.

Ze hebben doorgaans een beperktere snelheid en bij veel types moet een knop blijvend ingedrukt worden. Bovendien kunnen ze slechts ingezet worden als de hoogteoverbrugging beperkt is (één verdieping).

Enter vzw Kermt - plateaulift

Vandaar dat men bij nieuwbouwprojecten aanbeveelt om een kooilift te plaatsen.

Liften omschreven als van het ‘type 2’ (EN 81-70) voldoen aan de minimumeisen die een rolstoelgebruiker nodig heeft om er gebruik van te maken. De ruimte in deze lift, met een vloeroppervlakte van 110x140cm, volstaat juist om plaats te bieden aan een rolstoelgebruiker en een begeleider (achter de rolstoel).

Een rolstoelgebruiker of een kinderwagen zal bij dit type lift recht naar binnen moeten rijden en achteruit moeten uitrijden. Draaien of omkeren is vrijwel niet mogelijk. Met een elektrische rolstoelen zal dit type lift krap worden.

Een grotere diepte van 160cm geeft meer bewegingsruimte en een groter gebruikscomfort, zowel voor zelfstandige gebruikers als voor begeleiders.

Lift met goed bereikbare knoppen en voldoende ruimte voor de lift

 
 
 

Afstemmen op het gebruik

De eisen naar maatvoering en het gebruik van een lift zijn afgestemd op de rolstoelgebruiker als meest ‘kritieke’ gebruiker.

Om als rolstoelgebruiker op een vlotte wijze de lift te kunnen gebruiken (in- en uitrijden en knoppen bedienen) moet aan de liftdeur een mogelijkheid zijn om te manoeuvreren.

Deze vrije draairuimte zorgt er ook voor dat er op drukkere momenten voldoende wachtruimte is voor de deur, voor meerdere (reguliere) gebruikers. Daarnaast kan de kruising van in- en uitstappende mensen vlotter en veiliger verlopen.

Zorg ook steeds dat het aantal liften of liftgroepen, de wijze van bediening en het oproepsysteem afgestemd zijn op het gebruik en de schaal van het gebouw.  

Lift met een oproepsysteem op goede hoogte, bereikbaar voor velen, ook rolstoelgebruikers

Als er meerdere liften zijn, is een combinatie van liftgroottes mogelijk. Niet elke lift moet rolstoeltoegankelijk zijn. Maak duidelijk welke lift wel rolstoeltoegankelijk is en hoe de lift(en) opgeroepen kunnen worden.

De stopnauwkeurigheid van de lift, dit wil zeggen het al dan niet aanwezige minimale niveauverschil tussen de bewegende kooi en de vaste vloer op de verdiepingen, is belangrijk voor het vlot in- en uitstappen.

De snelheid waarmee een liftdeur sluit, is belangrijk om rolstoelgebruikers, maar ook kinderen en ouderen rustig de lift in- en uit te laten rijden of stappen. Een sensor die ervoor zorgt dat de deuren bij een obstakel opengaan, vergroot de veiligheid.

 
 
 

Europese norm EN 81-70

De EN 81-70 is een Europese norm met richtlijnen over liften en hun uitrusting ten aanzien van personen met een beperking. Het is een directe referentie naar bouwnormen die criteria opleggen om gelijkheid naar uitvoering te bekomen.

Het ‘type 2’ liften in deze Europese norm voldoet aan de bovenstaande basiselementen van een goede uitvoering.

Verwijzen naar deze norm in bestekteksten is ten zeerste aan te raden. Zowel leveranciers, constructeurs en installateurs zijn vragende partij zodat duidelijk is ze wat ze moeten leveren en plaatsen.

 
 
 

Afwerking en details

Naast structurele elementen van de lift (type en grootte), dragen elementen in de afwerking ertoe bij dat een lift universeler bruikbaar kan zijn.

Bedieningsknoppen

Oproepknoppen worden aan de vlakke buitenzijde - niet op de binnenzijde van de liftopening - geplaatst. Zo zijn ze beter zichtbaar, herkenbaar en gemakkelijker bruikbaar.

De combinatie van een horizontaal en een verticaal bedieningspaneel biedt een groot voordeel in universeel gebruik. Een gebruiker kan kiezen welke voor hem het gemakkelijkst te bedienen is.

Bedieningspanelen en knoppen zijn op een goede bedieningshoogte en op voldoende afstand uit de hoeken van de lift geplaatst, zodat ze goed bereikbaar zijn.

De oppervlakte van de bedieningsknoppen is ook voldoende groot en de knoppen contrasteren met de liftafwerking. 

Bibliotheek Genk - detail bedieningspaneel lift

Visueel, auditief en tactiel

De toevoeging van eenvoudige visuele en auditieve elementen geeft een groter comfort bij het gebruik van een lift.

Een dubbel signaal, visueel en auditief, geeft een betere duiding geven voor elke gebruiker. Het visuele signaal is bovendien cruciaal voor personen met een auditieve beperking; het auditieve voor personen met een visuele beperking.

Ook de verlichting in de lift is belangrijk. Een egale, niet verblindende verlichting vergroot de zichtbaarheid. De ruimte wordt als minder beklemmend ervaren en knoppen worden gemakkelijker zichtbaar en bedienbaar.

Knoppen en displays contrasteren met de rest van de lift. Ze kunnen ondersteund worden door verklikkerlampjes of oplichtende elementen, bijvoorbeeld om de gevraagde verdieping aan te duiden, defecten of alarm weer te geven, enzovoort.

Bibliotheek Genk - detail van bedieningsknoppen

Naast de visuele elementen kan een auditief signaal toegevoegd worden, bijvoorbeeld bij het openen en sluiten van de lift of bij het toekomen op de bestemming. Zeker bij liften waarbij men nauwelijks beweging voelt, vormen zij een meerwaarde.

Voor de bediening van de knoppen maakt men bovendien best de combinatie met tactiele elementen, zoals brailleondersteuning en/of letters in opliggend reliëf.

 
 
 

Extra toebehoren van een lift

Er moet een voorziening (spiegel ...) in de lift aanwezig zijn zodat gebruikers (rolstoelgebruikers, personen met een loophulpmiddel, personen met een kinderwagen ...) kunnen zien of er iemand of iets achter hun staat wanneer zij achteruit de lift uitrijden.

Een handgreep in de lift zorgt voor een steunpunt. Dit is belangrijk voor heel wat gebruikers, omdat de snelheid waarmee de lift omhoog en omlaag gaat, het evenwichtsgevoel kan verstoren. Ook kinderen en ouderen voelen zich veiliger als ze in de lift een steun ter beschikking hebben.

Een opklapbaar zitje wordt voorzien in liften met meerdere stopplaatsen en biedt hulp voor ouderen die niet zo lang of minder gemakkelijk kunnen rechtstaan. De bovenzijde van de zitting wordt voorzien op een hoogte van 50cm. Kies steeds een opklapbaar type, zodat het geen ruimtelijk obstakel vormt voor de andere gebruikers.

De binnenzijde van een lift met goede afwerkingdetails: spiegel, leuning, zitje ..

 
 
 

Lift in beeld