"De samenhang tussen elementen bepaalt de bruikbaarheid."

Een realisatie van
Gelijke Kansen in Vlaanderen
en Inter
 
 
 
Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

zo sterk als de zwakste schakel ...

“Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel .”

Dat geldt ook voor de toegankelijkheid van gebouwen en omgevingen. Elk onderdeel van een gebouw is een schakel in een groter geheel: zowel structurele elementen als afwerkingselementen en vormen.

De keten van toegankelijkheid slaat op de samenhang tussen elk onderdeel op vlak van functies, ruimten, detailafwerking enzovoort en de combinatie van al die elementen. Die moeten ervoor zorgen dat je een minimale basiskwaliteit verzekert.

Die basiskwaliteit moet altijd bewaken dat de route die gebruikers afleggen in en rond het gebouw voor iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is. Enook dat gebruikers er kunnen doen wat ze van plan waren.

Daarom is het heel belangrijk dat je bij het ontwerp- en bouwproces die basiskwaliteit verzekert, zowel op het vlak van de vormgeving als de uitwerking. 

Is één van de onderdelen in een gebouw of omgeving niet toegankelijk is? Dan onderbreek je de keten van toegankelijkheid. Dit kan betekenen dat sommige mensen een gebouw of een dienst niet kunnen gebruiken. Een voorbeeld: je legt een aangepast toilet aan, maar om er te geraken moet je wel een trapje op. Een rolstoelgebruiker kan het toilet dus niet bereiken.

 
 
 

Toegankelijkheid toetsen?

Net zoals een ketting breekt door een zwakke schakel, bereiken we een toegankelijk gebouw of een omgeving niet door slechts één onderdeel aan te pakken. Het geheel moet kloppen. Bij ouderen gebouwen schuilt daar heel vaak al een probleem. Een eerste toets kan je meestal heel eenvoudig zelf uitvoeren.

Voor bestaande gebouwen:

  • doorloop samen met bezoekers en gebruikers met een beperking je eigen gebouw en bekijk waar moeilijke punten zijn. Meet jezelf ook eens een handicap aan en je zal een je eigenzwembad op een heel andere manier ervaren.

Voor nieuwbouw:

  • Neem een plan van het gebouw en maak een denkbeeldige route doorheen het gebouw, vanuit ieders perspectief.

De toets is geslaagd als het traject voor elke mogelijke bezoeker klopt:

  • trajecten zijn dezelfde en de oplossingen zijn voor iedereen op een gelijkwaardige manier bruikbaar.
  • Keuzemogelijkheden versterken, maar zorgen niet voor een afwijkende handeling.
  • De totaalervaring is ruimer dan enkel het sporten op zich. Ook randactiviteiten zoals een cafetaria met een speelterrein voor kinderen of een fitness maken deel uit van de keten.