"De samenhang tussen elementen bepaalt de bruikbaarheid."

Een realisatie van
Gelijke Kansen in Vlaanderen
en Inter
 
 
 
Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

zo sterk als de zwakste schakel ...

“Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel .”

Die uitdrukking geldt ook voor de toegankelijkheid van gebouwen en omgevingen. Elk onderdeel van een gebouw, zowel structurele elementen als afwerkingselementen, vormen een schakel in een groter geheel. 

De keten van toegankelijkheid omvat de samenhang tussen elk aspect (functies, ruimten, detailafwerking, …) en de combinatie van al die elementen, moet ervoor zorgen dat een minimale basiskwaliteit gegarandeerd wordt.

Die basiskwaliteit moet steeds bewaken dat de route die gebruikers moeten afleggen, alsook de activiteit die men wenst uit te voeren  in en rond het gebouw voor iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn.

Het is daarom van het grootste belang dat bij de afweging van de keuzes die gemaakt worden in een ontwerp- en bouwproces (vormgeving en uitwerking ), het garanderen van die minimale kwaliteit voorop staat.

Als één van de ‘schakels’ in een gebouw of omgeving niet toegankelijk is, wordt de keten van toegankelijkheid doorbroken. In de praktijk kan dat betekenen dat  het gebruik van het gebouw voor bepaalde personen onmogelijk wordt!

 
 
 

Toegankelijkheid toetsen?

Net zoals een ketting breekt door een zwakke schakel, bereiken we een toegankelijk gebouw of een omgeving niet door slechts één onderdeel aan te pakken. Het geheel moet kloppen. Bij ouderen gebouwen schuilt daar heel vaak al een probleem. Een eerste toets kan je meestal heel eenvoudig zelf uitvoeren.

Voor bestaande gebouwen:

  • doorloop samen met bezoekers en gebruikers met een beperking je eigen gebouw en bekijk waar moeilijke punten zijn. Meet jezelf ook eens een handicap aan en je zal een je eigenzwembad op een heel andere manier ervaren.

Voor nieuwbouw:

  • Neem een plan van het gebouw en maak een denkbeeldige route doorheen het gebouw, vanuit ieders perspectief.

De toets is geslaagd als het traject voor elke mogelijke bezoeker klopt:

  • trajecten zijn dezelfde en de oplossingen zijn voor iedereen op een gelijkwaardige manier bruikbaar.
  • Keuzemogelijkheden versterken, maar zorgen niet voor een afwijkende handeling.
  • De totaalervaring is ruimer dan enkel het sporten op zich. Ook randactiviteiten zoals een cafetaria met een speelterrein voor kinderen of een fitness maken deel uit van de keten.
Zoeken
  Admin
disclaimer   •   een Holoncom Xtrasite   •    Inloggen