"Verklarende woordenlijst."

Een realisatie van
Gelijke Kansen in Vlaanderen
en Inter
 
 
 
Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Helling: stijgen of dalen in een route

Hellingen zijn (loop)routes  waarvan de langshelling (stijgen of dalen in de looprichting) meer dan 4% bedraagt.

Een pad of route met een hellingsgraad van minder dan 4% wordt niet als een helling beschouwd, het percentage vormt voor nagenoeg niemand een probleem.

Hellingpercentages van meer dan 4% kunnen i.f.v. toegankelijkheid een knelpunt opleveren. Het is daarom belangrijk om van bij het ontwerp rekening te houden met het hellingspercentage om zo de lengte van het loopvlak correct te kunnen bepalen.

Lange hellingen worden optimaal voorzien van tussenbordessen, zodat rustpunten voorzien worden voor de gebruiker.

Lees de aanbevelingen voor helling