"Verklarende woordenlijst."

Een realisatie van
Gelijke Kansen in Vlaanderen
en Inter
 
 
 
Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Manoeuvreerruimte

Manoeuvreerruimte is de verzamelterm van de ruimte die nodig we nodig hebben om handelingen of activiteiten uit te voeren. Het omvat het geheel aan circulatieruimte, opstelruimten, vrije draairuimte, … die we bewust en onbewust innemen tijdens het handelen.

Voor personen die gebruik maken van een hulpmiddel zal deze manoeuvreerruimte(n) belangrijk zijn om een element zoals een deuren, schakelaars en knoppen of een toestel … te kunnen bedienen.

Aandacht in het ontwerp

Bij  het ontwerpen van gebouwen zal de manoeuvreerruimte voornamelijk aandacht vragen bij het manueel bedienen van deuren en toebehoren zoals bellen, schakelaars …

Aan de trekzijde van de deur betekent dit vb. het voorzien van een vrije ruimte van zodat een rolstoelgebruiker ruimte krijgt om zich te verplaatsen naargelang de handeling die hij moet uitvoeren (de deurklink grijpen, deurblad opendraaien, ...). Hiervoor zal hij en zijn rolstoel moeten voortbewegen in verschillende richtingen.

Voor de inrichting van ruimten zal dit de ruimte zijn die we onder andere nodig hebben om ons tussen meubilair te verplaatsen, tafels en stoelen te gebruiken, …