"Verklarende woordenlijst."

Een realisatie van
Gelijke Kansen in Vlaanderen
en Inter
 
 
 
Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Schreefloos

Schreefloos heeft betrekking op het gebruik van lettertypes. Schreefloos is de aanduiding voor een lettertype zonder schreven, gevormd zonder de dunne dwarsstreepjes aan het uiteinde van de verticale en horizontale balken.

Een bijkomend kenmerk van schreefloze letters is de dikte van de letter, deze is ongveer overal gelijk, terwijl de (meeste) schreefletters in hun oplopende en dalende bochten geleidelijk van dun naar dikker en weer naar dun verlopen.

Schreefletter (Times New Roman)

Schreefloze letter (Verdana)

Voorbeelden van schreefloze lettertypen zijn onder andere Arial, Verdana, Helvetica en Tahoma.