Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Art. 40

Het koninklijk besluit van 9 mei 1977 genomen in uitvoering van de wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek wordt opgeheven

Verduidelijking bij de inhoud van art. 40.