Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Verduidelijking bij art. 18

Niveauverschillen:

De overbrugging van niveauverschillen wordt als één van de grootse knelpunten ervaren door mensen met een beperking.

Binnen:
Voor binnenruimtes wordt dus geen enkele vorm van niveauverschil toegestaan omdat dit door een correcte uitvoering van de werken perfect vermeden kan worden.

Buiten:
Voor buitenruimtes is het om bouwtechnische redenen niet steeds haalbaar om de omgeving zonder niveauverschillen aan te leggen en te behouden (bv. omwille van verzakkingen in bestrating, …). Vandaar dat daar wel niveauverschillen tot 2 cm toegelaten zijn. De grens werd op 2 cm vastgelegd, omdat dit het niveauverschil is dat door een rolstoelgebruiker meestal nog vlot zelfstandig overbrugd kan worden.

Trappen in vergelijking met tredes:

De bovengrens van 18 cm, tot waar de overbrugging enkel met een helling volstaat, stemt overeen met de maximale optrede die toegelaten wordt voor trappen.

De overbrugging van een dergelijk klein niveauverschil door enkel een helling is immers in principe voor iedereen haalbaar (zowel voor een rolstoelgebruiker als voor de ouder met een kinderwagen als voor een voetganger, …).

Daarentegen zal de overbrugging van niveauverschillen van meer dan 18 cm door enkel een helling voor een aantal mensen niet haalbaar zijn. Niet iedereen is immers fysiek in staat om hellingen op te lopen. Er zijn personen met een beperking die hun knieën, benen of voeten niet kunnen plooien … en/of hun volledige lichaam niet schuin kunnen plaatsen voor het nemen van een helling. Men denke hier bijvoorbeeld aan personen met evenwichtsstoornissen of mensen met een heupprothese. Een helling is dus niet voor iedere minder mobiele persoon een goede oplossing.

 
 
 

Wat werd er gewijzigd aan art. 18?

In artikel 18 wordt verduidelijkt dat de afwijkingsmogelijkheden, vervat in het derde en vierde lid, mogelijke afwijkingen zijn in uitvoering van artikel 33 en 34, §1. Zo is voortaan duidelijk dat bv. in geval van grote gebouwen, ook hier de voorwaarde van het voorafgaand advies van artikel 34, §1 geldt. Dit is een verduidelijking van de bedoeling die achter het gebruik van de term ‘afwijking’ van bij het begin zat en dit in tegenstelling tot de term ‘in afwijking van’ elders in de tekst, in louter juridische zin.

Daarnaast wordt in het vierde lid meteen ook “gebouwen, bestemd voor toerisme of verblijfsaccommodatie” vervangen door “gebouwen, bestemd voor toeristische verblijfsaccommodatie” conform de gelijkaardige wijziging in art. 4.