Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Art. 37/1

De Vlaamse Regering evalueert twee jaar na de inwerkingtreding de werking van dit besluit. De uitgangspunten bij deze evaluatie zijn enerzijds het streven naar integrale toegankelijkheid en anderzijds het streven naar een effectieve en efficiënte regelgeving.

Verduidelijking bij de inhoud van art. 37/1.