Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Art. 41

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening en de Vlaamse minister bevoegd voor gelijke kansen zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Verduidelijking bij de inhoud van art. 41.