Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Hoofdstuk II. Toepassingsgebied

Art. 2:   

Algemeen toepassingsgebied
 

Art. 3:

Toepassingsgebied voor publiek toegankelijke gebouwen die niet onder art. 4 of art. 5 vallen.
 

Art. 4:

Toepassingsgebied voor toeristische verblijfsaccommodatie
 

Art. 5:

Toepassingsgebied voor

  • Meergezinswoningen
  • Kamerwoningen, studentenhuizen en studentengemeenschapshuizen
  • Gezondheidsinstellingen, welzijnsinstellingen, internaten verbonden aan een onderwijsinstelling of die onder de bevoegdheid vallen van het VAPH
  • Strafinrichting

Art. 6:

Publiek toegankelijke verbruiksruimten
 

Art. 7:

Dit artikel werd verplaatst naar art. 29/1.
 

Art. 8:

Dit artikel werd verplaatst naar art. 29/2.
 

Art. 9:

Bestaande toegang tot een publiek toegankelijke constructie of delen ervan.
 

Art. 10:

Toegangspaden naar een publiek toegankelijke constructie of delen ervan, bij een bestaande toegang