Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

De regelgeving

Navigeer via het linkermenu door de inhoud van de Stedenbouwkundige Verordening.

U vindt per artikel niet alleen in de inhoud, maar ook de toelichting terug. Daarnaast wordt per thema de link naar ontwerpaanbevelingen meegegven.

  • Definities: Wat verstaan we onder de begrippen gebruikt in de wettelijke bepalingen?
  • Toepassingsgebied: Wanneer moet een publiek toegankelijk gebouw voldoen aan de bepalingen van de stedenbouwkundige verordening?
  • Normbepalingen: Indien een publiek toegankelijk gebouw moet voldoen aan de wettelijke bepalingen, welke normen moeten dan toegepast worden op de verschillende delen van het publiek toegankelijk gebouw?
  • Administratieve bepalingen: Wijzigings-, overgangs- en slotbepalingen  welke opgenomen zijn in de verordening.

De integrale tekst kan u ook ophalen via de pagina downloads.