Home
 
 
 

Google Analytics

 
 
 

Quote

"Wettelijke bepalingen en toegankelijkheid."

 
 
 

Regelgeving toegankelijkheid in Vlaanderen

Op 1 maart 2010 is de regelgeving betreffende toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen in werking getreden (Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009).

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning moeten vanaf dan (indieningsdatum dossier) voldoen aan de criteria die deze verordening voorschrijft.

Sinds 31/03/2011 zijn er een aantal wijzigingen van de verordening toegankelijkheid van kracht.

In dit deel van de website kan u heel wat praktische informatie terugvinden met betrekking tot deze regelgeving:

  • volledige inhoud van de regelgeving met toelichtingen,
  • meer informatie over waar u terecht kan voor advies,
  • tools om de ontwerper te ondersteunen,
  • ...

Ga naar de inhoud van de regelgeving en meer uitleg erover

Ga naar de pagina waar u de volledige tekst van de verordening kan downloaden

Footer Gelijke Kansen Enter VZW Gelijke Kansen Enter VZW