Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Week van Universal Design - activiteiten voor ontwerpers

Dinsdag 11 oktober - Toegankelijke projecten vormgeven met Universal Design

Inter en School voor Bestuursrecht West-Vlaanderen – Provinciehuis West-Vlaanderen (Brugge) – 9.30u tot 12.30u

Een goed ontwerp start bij een goede ontwerpvraag. Hoe integreer je het thema Universal Design in de opdracht als belangrijk onderdeel van duurzaam bouwen? De lokale overheid als initiatiefnemer speelt hier een cruciale rol.

Bekijk het programma en schrijf je in voor de vorming

Dinsdag 11 oktober - Universal Design: Ontwerpen en bouwen voor iedereen. Wat brengt het op?

Inter en Confederatie Bouw Limburg – Corda Campus Hasselt – 8.30u tot 12.00u

Benieuwd naar de meerwaarde van Universal Design voor jouw bedrijf of organisatie? Laat je dan inspireren tijdens deze studievoormiddag. Overtuig eerst jezelf en daarna je klanten van het verhoogde gebruikscomfort.

Schrijf je in voor de (gratis) workshop
 

Donderdag 13 oktober – Inspiratiedag toegankelijk bouwen voor personen met een handicap: Universal en special design

Inter en VIPA - KBC-gebouw Brussel – 9.00u tot 13.00u 

In opdracht van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) ontwikkelde Inter zeven inspiratiebundels om de toegankelijkheid van de infrastructuur van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen te vergroten.  Op deze inpiratiedag stellen we graag de nieuwste bundel voor “Toegankelijkheid van voorzieningen voor personen met een handicap”.

Verneem hier meer over het programma en schrijf je in voor de inspiratiedag

 

Vrijdag 14 oktober - Zwembaden voor iedereen! Geleid bezoek in zwembad Kapermolen in Hasselt of S&R Olympia in Brugge

Inter en Sport Vlaanderen (Brugge i.s.m. G-sport West-Vlaanderen)

We nemen jullie graag mee doorheen het gebouw om de toegankelijkheidsitems van dichtbij te bekijken om tips & tricks te geven voor toekomstige (ver)bouwers!

Bekijk het programma en schrijf je in

 
 
 

Week van Universal Design - activiteiten voor lokale besturen

Maandag 10 oktober - Congres: Naar een toegankelijke gemeente voor iedereen.

Inter - Vlaams Parlement in Brussel.

Inter zal er zijn dienstverlening uit de doeken doen en gemeenten inspireren om te werken aan een integraal toegankelijke leefomgeving.

Bekijk het programma en schrijf je in voor het congres

Maandag 10 oktober - Symposium: From Design for All to strategic design: designing inclusive strategies in modern cities

UHasselt, PXL, Inter, de stad Hasselt, LSM en het UD Woonlabo - Hasselt

Wat is de toegevoegde waarde van Universal Design of Design for All (DFA) als een strategie voor integratie. Vlaamse en internationale sprekers denken na over de mogelijkheden om aan de hand van het ontwerpen de integratie op de fysiek, sociaal, cultureel en cognitief niveau te ondersteunen. Hoe kan een stedelijk bestuur Design for All stimuleren en zo een belangrijke rol spelen voor de stad en haar identiteit.

Lees meer over het symposium in schrijf je in

Dinsdag 11 oktober - Toegankelijke projecten vormgeven met Universal Design

Inter en School voor Bestuursrecht West-Vlaanderen – Provinciehuis West-Vlaanderen (Brugge) – 9.30u tot 12.30u

Een goed ontwerp start bij een goede ontwerpvraag. Hoe integreer je het thema Universal Design in de opdracht als belangrijk onderdeel van duurzaam bouwen? De lokale overheid als initiatiefnemer speelt hier een cruciale rol.

Bekijk het programma en schrijf je in voor de vorming

 

 
 
 

Wijzigingen binnen het toegankelijkheidswerkveld

Het toegankelijkheidswerkveld ondergaat sinds 1 mei 2015 een grondige herstructurering. Vanaf nu vormen Enter, Ato, Toegankelijkheidsbureau, Westkans en Intro één organisatie. Door onze krachten te bundelen krijgen we meer slagkracht om Vlaanderen toegankelijker te maken.

Dit is het gevolg  van een beslissing van 8 mei 2014 van de Vlaamse Regering om alle beleidsuitvoerende taken inzake toegankelijkheid onder te brengen  binnen één organisatie, dit  in de juridische vorm van een privaatrechterlijk Extern Verzelfstandigd Agentschap.

Bedoeling van deze herstructurering is om tot een nog performanter aanbod te komen en zo een antwoord te kunnen geven op de toenemende vraag naar gespecialiseerde begeleiding en advisering inzake toegankelijkheid.  Het agentschap bestond juridisch al langer, op 1 mei 2015 kantelden de hoger genoemde organisaties in dit nieuwe Agentschap in en heeft dit Agentschap ook effectief  personeelsleden om in te staan voor de uitvoering van alle taken.

Door de oprichting van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen zijn meteen ook de instanties, die opgenomen werden in het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening betreffende Toegankelijkheid erkend (art. 39).  Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen staan vanaf 1 mei 2015 onder andere in voor het verplicht toegankelijkheidsadvies zoals bepaald in een aantal artikels van het besluit.

We werken de volgende maanden intens aan de ontwikkeling van deze nieuwe organisatie om zo een doorgedreven afstemming en een geïntegreerd aanbod van onze dienstverlening voor heel Vlaanderen te realiseren. Ondertussen blijft de huidige dienstverlening van de ingekantelde organisaties onveranderd, de bestaande werking blijft doorlopen. De huidige projecten en adviesverlening blijven gegarandeerd. Alleen doen we dit vanaf nu samen!

 
 
 

Campagne Parkeerplaatsen (Rusland)

Bestuurders die onterecht een parkeerplaats voor personen met een handicap innemen? Het gebeurt dagelijks. In Rusland heeft de non-profitorganisatie Dislife daar nu iets op gevonden. Met een nieuwe campagne willen ze het tactloze gedrag een halt toeroepen.

'STOP! Ja, ik ben echt. Wilt u alstublieft een andere parkeerplaats zoeken?' Met die woorden wijst het hologram de bestuurder op zijn egoïstische daad. De campagne wordt intussen al op verschillende parkings in Moskou uitgetest.

Bekijke het filmpje: More than a sign

 

 
 
 

Wijzigingen van de verordening sinds 31 maart 2011 van kracht

Deze website is sinds 31/03/2011 up-to-date conform de wijzigen van de Vlaamse Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid die op deze dag van kracht gaan.

Lees alles over het wijzigingsproces en de grootste wijzigingen van de regelgeving

Je kan op deze website de artikels van de verordening raadplegen, samen met een artikelsgewijze toelichting. Tevens kan de interale tekst van deze regelgeving ook worden gedownload.

Ga naar de artikels van de regelgeving

Ga naar de downloadpagina met de integrale tekst van de regelgeving

 
 
 

De brochure rond de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

Over de Stedenbouwkundige Verordening inzake toegankelijkheid bestaat ook een brochure.

 vernieuwde brochure regelgeving

De brochure geeft meer achtergrond bij de verordening en de ondersteunende initiatieven erbij.

Daarnaast bevat hij ook de integrale tekst van de verordening.

Op dit moment hebben we de gedrukte versie van de brochure niet op voorraad.

Je kan de brochure van de toegankelijkheidsverordening hier wel downloaden >>

 

 
 
 

Provinciale infosessies architecten

Vanaf 1 maart 2010 gaat een nieuwe regelgeving die de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen bepaalt van kracht.

In heel Vlaanderen werden daarom midden januari 2010 heel wat provinciale informatiesessies gegeven om ontwerpers en architecten wegwijs te maken in de nieuwe regelgeving en handvaten voor de praktijk aan te reiken.