Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Hoofdstuk IV: Wijzigings-, overgangs- en slotbepalingen

Art. 35/1

Overgangsbepalingen
 

Art. 36:

Wijziging dossiersamenstelling.
 

Art. 37:

Vervallen van de bestaande verordeningen.
 

Art. 37/1

Evaluatie van de werking van dit besluit.
 

Art. 38:

Inwerkingtreding besluit.
 

Art. 39:

Erkenningsprocedure adviesinstanties.
 

Art. 40:

Opheffing Besluit van '77.
 

Art. 41:

Bevoegdheid uitvoering besluit.