Nieuwsbrief augustus 2011

Toegankelijkheid Publieke Gebouwen

Foto fotograaf Koen Broos 6Foto fotograaf Koen Broos 5

Nieuwsbrief augustus 2011
Kleine toeristische verblijfsaccommodaties

Let op, wijziging toepassingsgebied kleine publieke gebouwen binnenkort van kracht

Sinds 31 maart 2011 is de gewijzigde verordening toegankelijkheid van kracht. Enkel de uitbreiding van de normen voor het toepassingsgebied voor kleine gebouwen (< 150m² publiek toegankelijke oppervlakte - art.3, 3e alinea) zal pas 6 maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad in voege treden.

 

Hou er dus rekening mee dat vanaf 21 september 2011 álle wijzigingen integraal van kracht zijn bij het indienen van uw vergunningsaanvragen.

 

In de volgende nieuwsbrief zetten we dit thema ‘Toepassingsgebied voor kleine publieke gebouwen’ in de kijker!

Kleine toeristische verblijfsaccommodaties in de kijker

Sinds 1 maart 2011 is er voor kleine toeristische verblijfsaccommodaties (max. 10 accommodaties) een wijziging van het toepassingsgebied doorgevoerd. Het toepassingsgebied voor grote toeristische verblijfsaccommodaties (> 10 accommodaties) blijft ongewijzigd. Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

 

Gewijzigd criterium voor aftoetsing
De belangrijkste wijziging betreft de wijze waarop (het criterium) bepaald wordt of een gebouw wel of niet aan de verordening moet voldoen. Waar vroeger enkel het aantal accommodaties (max. 10) geteld moesten worden, moet nu ook de oppervlakte van de verbruiksruimte van de toeristische verblijfsaccommodatie bijkomend in rekening gebracht worden:

  1. Max. 10 accommodaties en verbruiksruimte ≤ 150 m²: gebouw valt niet binnen het toepassingsgebied.
  2. Max. 10 accommodaties en verbruiksruimte > 150 m²: gebouw valt wel binnen het toepassingsgebied.

 

Wat is een verbruiksruimte?
Wanneer men spreekt over ‘de verbruiksruimte van de toeristische verblijfsaccommodatie’ is de definitie dezelfde als de verbruiksruimte opgenomen in art. 6 van de verordening, namelijk:

’… een vertrek of deel ervan dat bestemd is voor het verbruik van drank of voedsel …’.

 

Het zal voor deze gebouwen voornamelijk gaan over ruimten zoals bijvoorbeeld ontbijtruimten, restaurantruimten, lounge, bar… van de verblijfsaccommodatie. Ook als er een verbruiksruimte aanwezig is die eveneens afzonderlijk (zonder verblijf in de verblijfsaccommodatie) bereikbaar is van buitenuit, valt deze onder het toepassingsgebied van dit artikel (art. 4). 

 

Moeten de accommodaties ook aan normen voldoen?
Neen, voor deze kleine gebouwen (max. 10 accommodaties en verbruiksruimte > 150 m²) worden geen normen opgelegd voor de accommodaties (kamers, bungalow, suite, …) zelf. De doelstelling is om enkel de verbruiksruimte, de toegang ernaartoe en de eventueel bijhorende sanitaire ruimte toegankelijk, en dus voor iedereen bruikbaar, te maken.

 

Lees meer over het toepassingsgebied voor kleine toeristische verblijfsaccommodaties op de faq pagina

Brochure in een nieuw kleedje

In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de brochure over de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid aangepast werd. Alle architecten kregen een nieuwe versie in de bus. Ook wie geen architect is en voor 31 maart 2011 al een brochure aanvroeg, kreeg de geüpdatete versie automatisch toegestuurd.

 

Mocht u desondanks geen brochure ontvangen hebben of u wilt hem nu aanvragen, dan kunt u dit nog altijd doen.

 

Vraag de vernieuwde brochure aan

Nieuwe faq’s

Er werd gewerkt aan een grondige update van de faq-pagina. Een nieuwe structuur moet ervoor zorgen dat de thema’s van de vragen sneller terug te vinden zijn. Inhoudelijk werden ook heel wat nieuwe onderwerpen toegevoegd:

Tips

“Help, ik zie door de bomen het bos niet meer...”. Is de regelgeving toegankelijkheid nog steeds niet echt duidelijk voor u, weet u niet goed hoe en wat? Lees dan eens de informatieve presentatie van Enter vzw met een toelichting hoe je de verordening eenvoudig kan lezen en begrijpen. Hierin wordt stap voor stap aangegeven hoe u de tekst moet interpreteren en hoe je dus te weten kan komen wat voor uw dossier van toepassing is, welke normen er opgenomen zijn, een aantal antwoorden op vragen, tips …

 

Ga naar de informatieve presentatie: ‘Hoe lees ik de verordening toegankelijkheid?’

In beeld...hoe het niet moet!

een aangepast toilet dat verkeerdelijk gebruikt wordt als bergruimte
De website www.toegankelijkgebouw.be geeft met de regelgeving en het handboek een goede houvast aan ontwerpers. Maar zoals hier te zien, loopt het vaak nog fout.

Weet u wel een mooi voorbeeld van een toegankelijk gebouw en wilt u dit ontwerp in de schijnwerpers plaatsen als een goed voorbeeld van een toegankelijk gebouw, laat het ons dan weten!

Ga naar het contactformulier

Enter vzw - Belgiëplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: (011) 26 50 30 - Fax: (011)87 41 39
E-mail:
info@entervzw.be
 

Logo's Enter vzw en Cel Gelijke Kansen

Colofon
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, Enter vzw, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om de correctheid van de aangeboden informatie te verzekeren. Komt u alsnog iets tegen dat niet correct is, mail dan naar info@entervzw.be. Bij voorbaat hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich via deze link uitschrijven: uitschrijven